Kleuterskole mag dadelik heropen

deur Marlien van der Westhuizen, Navorser by die SOS

Copy of GRATIS 54

Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) en Solidariteit se Beroepsgilde vir Maatskaplike werkers het vanoggend hulle saak oor die heropening van kleuterskole in die Hooggeregshof in Pretoria gewen. Regter Fabricius se uitspraak bepaal dat alle kleuterskole en VKO-sentrums wat aan die nodige veiligheidsmaatreëls voldoen, dadelik mag oopmaak. ʼn Bestraffende kostebevel is teen die Minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Lindiwe Zulu, gegee. Dit beteken dat sy verantwoordelik is om die volle regskoste van beide applikante en die amicus in die saak, SA Childcare Association, ten volle te betaal.


Die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, het ook gistermiddag tydens ‘n mediakonferensie gesê dit is van kritiese belang dat alle Graad R en pre-Graad R-leerders wat reeds terug in skole is, steeds kan voortgaan. Sy het bygevoeg dat alle skole wat voldoen aan die gesondheid-, veiligheid en sosiale afstandprotokolle, kan heropen vir alle grade waarvoor hulle gereed is.


Die SOS verwelkom die hofuitspraak en Minister Motshekga se bepalings dat skole, kleuterskole en dagsorgsentrums die reg het om self te besluit wanneer hulle onderrig en sorg veilig kan hervat.

Wat moet in plek wees vóór jou kleuterskool weer mag oopmaak?

Die dokument bevat standaard operasionele praktyke (SOP’s) vir kleuterskole en naskoolsentrums en kan hier afgelaai word. Dit sluit enige vroeë-kinderontwikkelingsentrums, speelgroepies en speelgoedbiblioteke in.

Privaat instansies se datum moet nog vasgestel word en die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum is saam met Solidariteit se Beroepsgilde vir Maatskaplike Werk in die Hooggeregshof om die heropening van onafhanklike kleuterskole en dagsorsentrums te eis. Die uitspraak word 1 Julie 2020 verwag.

Die volgende stappe moet gevolg word:

 1. Tref logistieke reëlings vir die heropening en skoonmaak van die perseel sowel as die oriëntasie van alle personeel.
 2. Skaf die nodige beskermende klere (PPE) soos maskers en handskoene aan.
 3. Implementeer die minimumvereistes ten opsigte van regulasies vir sosiale afstand.
 4. Maak seker daar is toegang tot lopende water en skoonmaakmiddels, insluitend handreinigers, vir leerders en personeel.
 5. Vul die selfassesseringsvorm in wat deur die departement van maatskaplike ontwikkeling saamgestel is.

 Maatreëls voordat die skool heropen word:

 1. Alle personeel moet minstens vyf (5) werksdae voor die leerders opdaag vir:
 2. Behoorlike oriëntasie ten opsigte van die Covid-19 virus
 3. Die bespreking van maatreëls oor hoe om die verspreiding van die virus te beperk
 4. Die bespreking en implementering van skoonmaakprosedures
 5. Opleiding oor hoe om ouers en leerders te hanteer en hoe om gesonde praktyke te kweek
 6. Alle personeel moet opleiding ontvang oor maniere om:
 7. Leerders te leer hoe om die verspreiding van die virus te beperk
 8. Leerders te onderrig oor dood, gesinsgeweld en geslagsgeweld
 9. Na leerders se emosionele welstand om te sien
 10. Ouers meer betrokke te kry in verband met verdere toekomstige inperkings
 11.  ʼn Kennisbank oor Covid-19 saam te stel en te ontwikkel
 12. Alle personeel moet weet hoe om:
 13. Die inkom- en uitgaanprosedures te fasiliteer
 14. Leerders buite te laat speel
 15. ‘n Veilige leeromgewing te voorsien
 16. ʼn Skoonmaakrooster op te stel vir die ontsmet van leerstasies, speelgoed en badkamers
 17. ʼn Leerder of personeellid te hanteer wat simptome van die virus toon.

Skoonmaakprosedures:

 • Alle klaskamers, speelareas, gemeenskaplike areas en badkamers moet deeglik ontsmet word.
 • Opvoedkundige speelgoed, skryfbehoeftes, boeke en tydskrifte moet ook ontsmet word. Opvoedkundige speelgoed wat nie betyds skoongemaak kan word nie, moet buite bereik van leerders geplaas word.
 • Sandputte mag nie gebruik word nie en die sand moet verwyder word en veilig weggedoen mee word.
 • Sagte speelgoed moet as ʼn reël weggebere word, tensy dit in ʼn wasmasjien gewas kan word. Leerders mag nie sagte speelgoed deel nie.

Kommunikasie met ouers voor heropening: Sien konsepskrywe hier

 1. Ouers en voogde moet skriftelik in kennis gestel word dat hulle vrywilliglik hulle kinders terugstuur na ʼn kleuterskool of naskoolsentrum.
 2. Ouers en voogde moet in kennis gestel word dat leerders daagliks gesif gaan word vir simptome.
 3. Ouers moet ingelig word dat ʼn voog elke dag teenwoordig moet wees wanneer die sifting gedoen word.
 4. Leerders mag egter nie toegang geweier word indien daar nie ʼn voog teenwoordig is nie.
 5. Ouers het die reg om te vra watter maatreëls in plek is om die veiligheid van leerders te verseker.
 6. Ouers moet die volgende inligting ontvang vanaf die kleuterskool:
 7. Inligting oor hoe hul kinders moet voorberei vir die terugkeer na die kleuterskool
 8. Die maatreëls wat die kleuterskool in plek gesit het om die veiligheid van leerders te verseker
 9. Die praktiese prosedures wat in plek gaan wees wanneer leerders terugkeer, insluitend wat die siftingsproses gaan behels
 10. Inligting oor wanneer leerders mag terugkeer
 11. Inligting oor hoe ouers die skool kan ondersteun tot tyd en wyl hulle weer oopmaak
 12. Ouers moet kontakbesonderhede verskaf waar hulle bereikbaar is gedurende skoolure indien hul kinders simptome van Covid-19 toon.
 13. Ouers moet die skool in kennis stel van enige reeds bestaande siektetoestande wat hul kinders se risiko vergroot.

Dit is belangrik dat elke kleuterskool en naskool hulle eie prosedures implementeer gebaseer op die SOP’s wat deur die Departement van Maatskaplike Dienste gestel is. Hierdie prosedures moet fokus op:

 • Higiëniese  en veiligheidspraktyke
 • Prosedures om leerders en personeel te hanteer wat siek word op die perseel

Daar moet by elke kleuterskool  ʼn voldoeningsbeampte aangestel word om te verseker dat die instansie voldoen aan die regulasies wat in die SOP’s gestipuleer is. Laai ook die Departement van Gesondheid se riglyne af.

Vir meer inligting oor wat voor die heropening van kleuterskole in plek moet wees, laai die SOP-dokument hier af.

Die SOS het onlangs hulle eie vereniging vir kleuterskole begin. Onderwysers van vroeë kinderontwikkelingsentrums (Departement van Maatskaplike Ontwikkeling) sowel as kleuterskole wat aan skole verbonde is (Departement van Basiese Onderwys), mag hieraan behoort. Dit dek dus spesifiek die eiesoortige terrein van onderwysers wat onderrig gee aan kinders tussen ouderdomme 0 en 6 jaar. Hierdie vereniging sal baie nou skakel met die reeds bestaande Afrikaanse Grondslagfasevereniging (AGV) wat op die behoeftes van die Gr.1-3 onderwysers fokus.

Elke vereniging bied unieke voordele aan lede in die vorm van hulpbrondokumente en opleidingsgleenthede wat op die onderwysersportaal (onderwysers.co.za) beskikbaar gestel word. Daar is verskeie ander voordele verbonde aan SOS-lidmaatskap. Indien jy belangstel, besoek https://skole.co.za/kv/ of kontak ons by [email protected] vir meer besonderhede.

Koste van lidmaatskap is R239 per vereniging per jaar. Lidmaatskap is slegs vir onderwysers verbonde aan ’n skool, kleuterskool, tuisskoolouers, studente en onderwysassistente. Daar is tans bykans 6 000 geregistreerde lede.

Terwyl ons die visionêre leiers van die GRA uit 1875 eer, staan GeRAT vandag as ‘n simbool van daardie erfenis, waar ons passie vir Afrikaans en sy kultuur voortduur. Deur op hierdie geskiedenis te bou, aanvaar ons die plig om die hart van Afrikaans vir toekomstige generasies te bewaar en te versterk en, 145 jaar later, bly ons standvastig en toegewyd aan die taal en kultuur wat ons so liefhet.


Tags


Lees meer...