Weet: die nuwe Afrikaanse e-naslaangids vir leerders

ʼn Splinternuwe Afrikaanse e-naslaanbron word vandag bekendgestel: die digitale skole-ensiklopedie
genaamd Weet. Dié inligtingsbron is boordensvol van alles wat ʼn leergierige Afrikaanse skolier wil
weet!


Die Covid-19-uitbreking in 2020 het duisende kinders genoodsaak om skielik aanlyn skool te gaan.
Dit het die behoefte aan goeie gehalte Afrikaanse inhoud op die internet duideliker as ooit na vore
gebring. Tog is daar nie ʼn aanlyn Afrikaanse ensiklopedie gemik op leerders nie.


“Die doel met Weet is om skoolkinders toegang te gee tot ʼn digitale naslaanbron of ensiklopedie
met goeie gehalte, betroubare inligting in Afrikaans, aanvullend tot die skoolkurrikulum, wat hulle in
staat sal stel om naslaanwerk vir skooltake en -opdragte in Afrikaans te doen,” verduidelik Weet se
projekbestuurder, Petronel Fourie.


Weet het ʼn sterk onderwysfokus en alle inhoud in die ensiklopedie is relevant vir leerders, om
sodoende by te dra tot Afrikaanse moedertaalonderrig op skool. Die teikenmark is leerders van gr. 4
tot gr. 7 vir fase 1, maar dit sal mettertyd uitgebrei word na hoërskoolleerders.


Weet se span bestaan uit ervare skrywers, navorsers en taalversorgers, asook kundiges op elk van
die sewe vakgebiede wat deur Weet gedek word – Afrikaans, ekonomiese en bestuurswetenskappe,
lewensvaardighede, natuurwetenskappe en tegnologie, sosiale wetenskappe, skeppende kunste, en
wiskunde.


Weet is ‘n inisiatief van Maroela Media. Hoewel die skoolkurrikulum as basis vir Weet se inhoud
gebruik is, verduidelik Maroela se uitvoerende hoof Susan Lombaard dat die hulpbron ook
bykomende inligting bied om leerders se algemene kennis te verbreed en hul belangstelling te
prikkel.


“Weet is nie net daar om jou skoolwerk te vergemaklik nie. Dit vul ook die gapings wat die
kurrikulum dalk laat en gee verskillende perspektiewe op alledaagse kwessies. Weet wil kinders help
om dieper te dink, verder te soek, meer te leer – en dit in verstaanbare taal, en in hul moedertaal,
Afrikaans.”

Weet word ook deur die Afrikaanse gemeenskap gesteun, met vennote soos die Afrikaanse
Onderwysnetwerk (AON), die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS), die Virtuele Instituut vir
Afrikaans (VivA), die Erfenisstigting, Akademia, die Vriende van Afrikaans en Kraal Uitgewers wat die
projek ondersteun.


Volgens Fourie is die belangrikste doelwit om ʼn betroubare bron te wees wat die jongste, relevante
inligting bevat om leerders op ʼn gebruikersvriendelike manier in Afrikaans te bemagtig.
“Die projek se visie is om volledige en betroubare inligting elektronies in Afrikaans aan
laerskoolleerders beskikbaar te stel om die gaping wat daar tans bestaan, te vul. Verder moet dit
leerders bemagtig om self navorsing vir take in Afrikaans te doen, op ʼn gebruikersvriendelike
platform wat in voeling met hul behoeftes is,” voeg sy by.


Om hierdie doelwit te bereik, het Weet se span die skoolkurrikulum as raamwerk gebruik om
onderwerpe vir artikels te identifiseer. Ná behoorlike navorsing is inhoud gegenereer om die gapings
te vul. Die artikels is dan deur kundiges gemodereer om gehalte en betroubaarheid te verseker, en
deur taalversorgers nagegaan voordat dit op die elektroniese platform gepubliseer is. Die bronne
wat vir die verskillende artikels gebruik is, is telkens met voetnote aangedui.

“Deur duidelik te wys watter bronne ons gebruik het, gee ons geloofwaardigheid aan ons inhoud.
Enige gebruiker kan die bronne nagaan en self evalueer. Die publiek kan ook nie aan die inhoud
verander nie – sodoende glip daar nie foute in nie. Kinders kan Weet met selfvertroue as bron vir hul
take gebruik,” sê Fourie.

Elke kind wat moeg is vir swoeg en sweet, kan uitvind by Weet! Besoek die webwerf by weet.co.za


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis