Wenke om jou klaskamer meer aanpasbaar te maak

Om die uitdagings van die 21ste eeu die hoof te bied, moet leerders krities en kreatief kan dink om probleme met veelvuldige geletterdheid op te los. Hulle moet kan saamwerk met ander en leer om doeltreffend te kommunikeer. Vandag se leerders moet selfgerig kan werk en tegnologie benut as deel van die leerproses. Klaskamers moet voorsiening maak vir die verskillende aktiwiteite waaruit die leerervarings bestaan. Onderwysers kan hul klasse in ʼn aanpasbare leerruimte omskep, sonder dat dit ʼn arm en ʼn been kos!

Klaskamerontwerp vir optimale leerervarings5 1
 • Kies meubels wat spasie doeltreffend benut. Kombineer halfmaantafels om plek te spaar.
 • Verskaf witborde vir leerders om op te skryf.
 • Skep ‘n aparte spasie waarleerders in groepiesbymekaar kan kom vir kortlesse en nabetragting. ‘n Skuifbare tafel vir ‘n skootrekenaar is handig.
 • Bou ‘n biblioteek met prenteboeke(selfs vir ouer leerders) en boeke inverskillende genres en style. Lees die boeke self en wees gereed om dit metleerders te bespreek.
 • Skep ‘n MakerSpace agter in die klas waar leerders kan eksperimenteer en bou. ‘n Werkstafel met
 • en aanknypborde laat kreatiwiteit vloei.
 • Laat leerders welkom voel met naamplakkers en muurkaarte om afwesighede aan te dui en verjaarsdae en prestasies te vier.
 • Organiseer skryfbehoeftes, boeke en ander leermateriaal uit die oog, maar binne leerders se
 • bereik. Maak hulle verantwoordbaar om dit te bestuur.
 • Vloerkussings, banke en bean bags kan ‘n gemaklike area skep waar leerders kan werk en dink – in
 • groepe of op hulle eie.
 • ‘n Teg-stasie waar leerders op die internet of Wolkskool kan inskakel vir navorsing, is noodsaaklik in ‘n moderne klaskamer.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis