Wie doen die dinkwerk in jou klaskamer?

deur Lampies Lötter: Wolkskool-dosent

Het jy al so daaraan gedink? “Wie doen die dinkwerk in jou klaskamer?” Is dit hoofsaaklik jy en leerders moet dan net die reeds verwerkte inligting inneem en dit dan bloot leer vir die eksamen? Of kry die leerders die geleentheid om die werk self te ontdek en daardeur vaardighede aan te leer wat hulle vir die lewe sal toerus? Natuurlik is laasgenoemde antwoord voor-die-hand-liggend, maar hoekom gebeur dit dan so moeilik?

Hierdie dilemma bestaan nie net in jou klaskamer nie. Dit is ‘n wêreldwye onderwysprobleem dat leerders nie die regte denke en vaardighede vir die 21ste eeu aanleer nie. Die goeie nuus is dat jy die regte omgewing vir leerders kan skep deur die stasie-rotasie model wat hulle sal help om die toekoms met die regte vaardighede binne te gaan.

Stasie-rotasie

Die konsep van “stasie-rotasie” is ’n slim manier om jou klaskameruitleg so in te rig dat optimale leer kan plaasvind. Stasie-rotasie is ‘n vervlegte leer- en onderrigmodel waar die leerders wissel tussen aan- en aflyn stasies wat strategies in ’n klaskamer geplaas word.

Natuurlik is daar ’n paar hindernisse wat oorkom moet word:

Eksamen-gedrewenheid

So byvoorbeeld vind laerskoolonderwysers dit baie makliker om hierdie leermodel te implementeer as hoërskoolonderwysers wat gewoonlik, weens eksamen-gedrewenheid, nog baie op die onderwysergesentreerde wyse skoolhou. 

Dissipline

Die groot vraag op elke onderwyser se lippe is: Hoe skakel jy jou goed ge-oliede onderwyser-gesentreerde klaskamer om na ‘n vervlegte leer klaskamer sonder dat jy gesonde dissipline inboet?

Roetine roetine roetine is seker een van die belangrikste stukke gereedskap vir ‘n gedissiplineerde klaskamer. As jou leerders reeds in ‘n vaste roetine in jou klaskamer is, is dit nie moeilik om vir hulle die nuwe roetine te wys en ‘n keer of twee te oefen voordat hulle die nuwe roetine gaan volg nie.

As jy sukkel om ‘n roetine in jou klaskamer te vestig, is dit nou die ideale geleentheid om ’n nuwe een te vestig deur ’n nuwe metode. Wat het jy om te verloor? Jy sal nie ‘n enkele oomblik spyt wees nie!

Kyk net ’n bietjie na die voordele van die stasie-rotasie model:

  • Jy het kleiner leergroepies binne die groter klas.
  • Jy kan meer aandag aan individuele vrae gee.
  • Hier is ’n geleentheid vir maksimale gebruik van minimale tegnologie.
  • Die fokus is nou weg van die onderwyser af na daar waar dit hoort: Die leerder.

Verskillende stasie-rotasie modelle

Daar bestaan ’n magdom stasie-rotasie modelle in die literatuur, maar die volgende is vir my die eenvoudigste om te implementeer en dit akkommodeer boonop verskillende leerstyle:

Rotasiemodel

Die onderwyser-gefokusde stasie

Die onderwyser werk hier met kleiner groepie leerders, beantwoord vrae, merk huiswerk en maak seker al die werk word voltooi binne ’n gegewe week.

Die aanlyn stasie

Die leerder kyk Wolkskool-video’s oor die verskillende afdelings teen hulle eie tempo. Leerders moet by die stasie ook Wolkskool-assesserings voltooi. Dit bied aan die leerder inoefening van kennis en dit gee dan ook terugvoer of hy/sy die werk verstaan. 

Die pen en papier stasie

Hier word twee of drie probleemoplossing-werkkaarte, wat oor die werk handel en inkrementeel moeiliker word, aan leerders beskikbaar gestel. Leerders werk in klein groepie saam om die vrae te beantwoord. Hulle ondersteun mekaar om die werk te verstaan. Die eerste werkkaart moet so uiteengesit word dat dit ‘n ontdekking is van die nuwe werk.

Dit maak dus nie saak of ‘n leerder op die eerste dag een in groep een, twee of drie is nie. Elke stasie dra by tot hulle kennis en verstaan van die verskillende onderwerpe van die week. By elke stasie het die leerder die geleentheid om inhoud en begrippe van iemand anders te leer en ook te deel met groeplede.

Hoe implementeer ek die stasie-model?

Stap 1: Deel die leerders op in drie lukrake groepe. Moet hulle nie volgens aanleg indeel nie. Gebruik eerder groepdinamiek as beginsel sodat samewerking eerder as vaardigheid in ag geneem word.

Stap 2: Moenie fokus op wat die leerders vir ‘n spesifieke dag moet leer nie, maar beklemtoon eerder wat hulle vir daardie week moet leer.

Stap 3: Afhangend van hoe lank jou periode is, sal dit jou rotasie bepaal. Byvoorbeeld, as jy ‘n 40-minute periode en ses periodes per week het, kan jy elke 20 minute roteer. Jy kan selfs afsonderlike lesse per stasie reël waar rotasie plaasvind na afloop van elke lesuur wanneer leerders dan na ‘n volgende stasie aanskuif.

DieWolkSkool Portret RGB Klein

Stap 4: Aan die begin van die week word die week se werk aan die leerders by elke stasie gegee. Hulle moet seker maak alles is voltooi teen die einde van die week.

Stap 5: Vestig die beginsels en kultuur van verwerwing, inoefening en bemeestering van die werk in die klaskamer by elke stasie.

Stap 6: Kry ’n oorsig oor die week se werk:

  • Stasie 1: Die onderwyser was self betrokke en het leerders gehelp, huiswerk gemerk en vrae beantwoord.
  • Stasie 2: Die onderwyser kan sien watter Wolkskoolinhoud die leerders voltooi het en wat hulle punte vir die assesserings was.
  • Stasie 3: Leerders moet hulle werkkaarte met die probleemoplossings ingee of net bewys lewer dat hulle dit voltooi het.

“Nou” is die beste tyd

Hier is ’n ideale geleentheid vir jou as onderwyser om ’n nuwe roetine van vernuwende onderwys in jou klaskamer te vestig. Onthou, niks werk die eerste keer 100% nie. Gee dit dus ’n paar weke kans. Moenie moed verloor as dit steeds nie werk nie. Onthou, daar is ander stasie-rotasie modelle wat dalk beter vir jou klaskamersituasie kan werk!

…en hoe sê hulle?

“Practice makes perfect.”

Die Wolkskool is ’n nuwe generasie leerplatform vir leerders. Onderwysers en ouers word ingelig, bemagtig en betrek by hul kinders se vordering. Leerders kan ter enige tyd leerinhoud bemeester deur middel van hoë kwaliteit videolesse, assesserings asook ondersteunende lesmateriaal in vakke soos Wiskunde, Wetenskap, en Afrikaans Huistaal – gebaseer op die KABV-kurrikulum, in Afrikaans, alles teen ’n fraksie van die koste wat ekstra klasse sou kos.

Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
[gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]


Tags


Lees meer...