Wil jy jou kind se Fisiese Wetenskap-punte verhoog? Lees dan hier!

deur Celeste Labuschagne

Onderwysspesialis: SOS

Elke ouer is bewus daarvan dat goeie punte in Fisiese Wetenskap hul kind se kans op toelating tot ’n goeie universiteit, in die rigting waarin hy/sy wil studeer, bevorder. Dit is dan ook die rede waarom menige ouer duisende rande per jaar aan ekstra klasse in Fisiese Wetenskap bestee – dit lewer nie noodwendig altyd die gewenste resultaat nie. Wat kan ouers dan doen om hul kinders se prestasie te help bevorder?

Die antwoord op hierdie vraag is dalk nie wat ouers sou verwag nie, maar hier is dit: ”Skryf jou kind vir ’n goeie leeskursus in!”. Ja, dit is nié ’n tikfout nie. ’n Leeskursus wat op die regte fasette van lees konsentreer, sal wondere vir jou kind se punte verrig.

Hieronder volg die twee belangrikste redes vir leesoutomasiteit:

  1. Jou kind se leesspoed (vlotlees) sal verhoog

Goeie leeskursusse konsentrer daarop om lesers se oë en brein te oefen om letters en syfers vinniger te herken en te interpreteer. Deur leerders se vermoë om letters en syfers vinniger te herken te verhoog, gaan die leerder uiteraard vinniger woorde kan lees en herken – en frasering van begrippe beter bemeester. Indien die leerder dan ook oor ‘n goeie woordeskat van vakgerigte woorde beskik. In die betekenisse van vakterme goed bemeester is, sal dit die leerder se leesspoed versnel; en indien die leerder die betekenisse van vakterminologie vinniger van die gelese letters, syfers en woorde aflei, sal die leerder se leesspoed versnel wat weer tot die leerproses en onthou van die inhoud (geheue) sal bevorder.

  1. Jou kind se leesbegrip sal verhoog

Goedgestruktureerde leeskursusse het tot gevolg dat ’n leerder se leesspoed nie net versnel nie, maar dit bevorder ook ’n leerder se begrip van wat hy/sy lees. Wanneer ’n leerder ’n vraag in ’n Wetenskap-vraestel lees en hy lees dit vlotter, herken woorde makliker en begryp die betekenis van wat hy/sy lees vinniger, het dit tot gevolg dat baie minder kognitiewe spasie gebruik word in die proses van lees. Hierdie kognitiewe spasie kan nou aangewend word om enige vraag beter te verstaan, te analiseer en die leerder se denke nou ten volle aan te wend om die probleem op te los – anders as om te sukkel met ’n deel van die brein wat nog probeer verstaan wat die woord beteken wat hy/sy nounet gelees het.

In ’n navorsingsartikel waarin die uitslae van die TIMMS- en PIRLS-verslae ontleed is en met prestasie in die Wetenskap en Wiskunde vergelyk is, het die resultate daarop gedui dat leerders wat vlot en met goeie begrip kan lees, goed presteer. Dit het ook gedui op die feit dat leesbegrip in Fisiese Wetenskap essensieel is, veral waar die volume van inhoud wat gelees moet word, hoog is.

Gaan skryf jou kind nou vir ’n goeie leeskursus in en kyk hoe sy/haar uitslae verbeter!

Die SOS het ʼn omvattende Leesgids gepubliseer om Suid-Afrikaanse leerders te help om hulle leesvermoë te verbeter. Hierdie gids is spesifiek ontwikkel om onderwysers, skole en ander belanghebbendes te ondersteun om leesbegrip te verbeter. Die Leesgids is in samewerking met die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON) opgestel. Verskeie kenners op die gebied van leesonderrig het as medewerkers opgetree, o.a. prof. Johan Anker, dr. Ria Taylor, dr. Melodie de Jager, Almaret du Toit, Rita van den Berg en Wilna van Rooyen, asook drie taalspesialiste verbonde aan die SOS.

Kry die Leesgids hier!

Tags

Celeste Labuscagne, SOS


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis