Wolkskool-dosent: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

DieWolkSkool Portret RGB

Die Skoleondersteuningsentrum is op soek na ’n ervare onderwyser vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe asook Besigheidstudies. Die pos is gesetel in Die Hoewes, Centurion. Die geskikte kandidaat moet in besit wees van ’n toepaslike B-graad of ’n nagraadse onderwysdiploma (NGOS/H.O.D.) en moet geregistreer wees by SARO.

Klasgee-ervaring in minstens twee van die grade is ʼn minimum vereiste vir hierdie pos, en dit sal in die kandidaat se guns tel indien bykomende vakke aangebied kan word. Die kandidate wat aansoek doen, moet ’n bewese rekord van innovasie in die klaskamer demonstreer, moet uiters vertroud wees met alle onderwerpe en moet ’n leergierigheid vir die aanleer vir nuwe vaardighede ten toon stel. ’n Mededingende vergoedingspakket met voordele sal onderwysers en departementshoofde in staat stel om aansoek te doen.

Die Wolkskool is ’n Afrikaanse aanlyn skool en ’n projek van die Skoleondersteuningsentrum (SOS). Voltydse en deeltydse leerders moet volledig deur Wolkskool begelei word tot die vervulling van hul akademiese vermoë. Die pos as Wolkskool-dosent: EBW behels onder andere die volgende take:

 • die maak van kort video’s van die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-kurrikulum vir graad 7 – 9, asook die Besigheidstudies-kurrikulum vir graad 10 – 12;
 • die saamstel van leermateriaal of ’n werkboek van die bogenoemde vakke vir graad 7 – 12 wat aanlyn beskikbaar gestel word;
 • die opstel van assesserings, onder andere formatiewe en summatiewe multikeusetoetse, klastoetse en eksamens wat aanlyn geskryf kan word;
 • kommunikasie met ouers en leerders oor vordering en prestasie van leerders via ’n kommunikasieplatform;
 • die ondersteuning van afstandleerders via ’n webgebaseerde kommunikasieplatform; en
 • die werwing van kliënte en om die algehele gehalte van die Wolkskool te verseker.
 • Die volgende vaardighede is noodsaaklik vir hierdie pos:
 • vertroudheid met verskeie vorme van tegnologie;
 • bekendheid met die beginsels van die omgekeerde klaskamer (flipped classroom) en vervlegte leer (blended learning);
 • ervaring in die vervaardiging van video’s en/of die redigering daarvan sal in jou guns tel; asook
 • ’n liefde vir navorsing en ’n leergierige aard.

Indien jy aan die vereistes voldoen, klik hier om aansoek te doen. Indien jy enige probleme met die skakel ondervind, stuur asseblief jou Afrikaanse CV (geen sertifikate nie) voor of op 5 Maart 2020 aan [email protected].


Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis