DieWolkSkool_Portret_RGB_Klein

Die Wolkskool staan skole by tydens die Korona-virus (COVID-19) krisis

Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) maak tans gebeurlikheidsplanne sou die Korona-virus (COVID-19) epidemies in Suid-Afrika raak. Gevolglik het die Skoleondersteuningsentrum (SOS) besluit om skole by te staan om leerlinge teen 'n baie lae koste toegang te bied tot Die Wolkskool lesmateriaal.

Die stel leerlinge in staat om van die huis af die KABV (CAPS) leerplan te volg en die SOS glo dat dit die kanse vir virusinfeksie drasties sal verminder.

Weens kritieke opgraderings is registrasie van skole en onderwysers tydelik opgeskort tot aan die einde van April 2020. Skole wat reeds geregistreer is, sal in hierdie tyd ook nie toegang hê tot hul eie klaskamers nie.

Ons is dankbaar oor die enorme reaksie van skole wat die afgelope week by Die Wolkskool aangesluit het. Die Wolkskool as aanlyn leerplatform is spesifiek ontwikkel is om skole behulpsaam te wees met vervlegte leer. Die onderwyser staan sentraal in die gebruik van inhoud op Die Wolkskool. Die doel van Die Wolkskool is juis om onderwysers se hande te versterk.

Weens die geweldige toename in leerdergetalle het Die Wolkskool se stelsel onder druk gekom. Dit het ons genoodsaak ons om tydelik die volgende stappe te neem om leerders se toegang tot leermateriaal te verseker:

  1. Dit is belangrik dat ons die behoeftes van leerders gedurende hierdie tyd eerste stel, daarom sal slegs leerders nou kan inteken. Leerders sal dus weer vanaf 1 April sonder enige hindernis kan registreer en/of aanteken om gratis toegang tot videolesse, werkkaarde en werkboeke tot 30 Junie 2020 te kan geniet.
  2. Ouers sal vanaf 14 April ‘n tweeweeklikse verslag oor hul kind(ers) se vordering per e-pos ontvang.
  3. Die Wolkskool is besig om splinternuwe funksionaliteit te skep vir onderwysers. Terwyl hierdie ontwikkelingswerk aan die gang is, sal onderwysers tydelik GEEN toegang tot Die Wolkskool hê nie. Sodra die uitgebreide stelsel teen einde April gereed is, sal onderwysers toegang tot lesinhoud kry, hul eie Wolkskool-klasgroepe kan skep, terugvoer kry oor hul leerders se vordering en verslae vanaf Wolkskool aan ouers kan stuur.
  4. As tussentydse maatreël kan onderwysers van 1 April af ook as leerders registreer. Sodoende het onderwysers ook toegang tot die inhoud waarna leerders moontlik kan verwys as hulle vrae het.

Ons waardeer u begrip en ondersteuning in hierdie verband.

Wat is Die Wolkskool?

Die Wolkskool, ’n produk van die Skoleondersteuningsentrum, is ‘n nuwe generasie leerplatform vir leerders wat onderwysers bemagtig en ouers inlig en betrokke hou by hul kinders se vordering. Leerders kan teen hul eie spoed leerinhoud bemeester deur middel van hoë kwaliteit videolesse, assesserings en ondersteunende lesmateriaal in vakke soos Wiskunde en Wetenskap.

Lees gerus die Gereelde Vrae oor Die Wolkskool.

Let wel: Die onderstaande vorm moet slegs deur skole voltooi word en nie deur ouers nie

Vir ouers wat hul kinders individueel wil inskryf, besoek gerus https://skole.co.za/korona-gratis-toegang-tot-die-wolkskool/

Voordele van Die Wolkskool

  • Hoë-gehalte onderrig in Afrikaans
  • Werkkaarte en werkboeke is tot beskikking van leerders en onderwysers
  • Leerders kan lesse op die platform ter enige tyd kyk en assesserings doen
  • Onderwysers het ‘n geheeloorsig oor die klas se vordering asook insig op indiwiduele vlak om probleemareas betyds te identifiseer en aan te spreek

Watter inhoud bied Die Wolkskool tans?

Wiskunde en Wetenskap is die volledigste. Ons onderwysers werk hard daaraan om alle inhoud volledig te ma

ak.

Graad 4 – Wiskunde, Natuurwetenskap
Graad 5 – Wiskunde, Natuurwetenskap

Graad 6 – Wiskunde, Natuurwetenskap
Graad 7 – Wiskunde, Afrikaans, Natuurwetenskap
Graad 8 – Wiskunde
Graad 9 – Wiskunde
Graad 10 – Wiskunde, Fisiese Wetenskap
Graad 11 – Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap; Afrikaans
Graad 12 – Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Lewenswetenskap; Afrikaans

Aansoek vir spesiale Wolkskoolpakket

Weens kritieke stelselopgraderings is skole se inskrywings tot aan die einde van April 2020 tydelik opgeskort. Indien solank jy jou skool vir registrasie wil opgee, is jy baie welkom om hierdie vorm te voltooi. Let wel dat die vorm slegs deur verteenwoordigers van skole voltooi moet word en nie deur ouers nie. Voltooi hierdie vorm en ons sal u kontak om verdere inligting uit te ruil oor die stappe wat gevolg moet word.