Wolkskoolhulp vir onderwysers

Wolkskoolhulp vir Onderwysers

Hierdie blad is uitsluitlik vir ONDERWYSERS bedoel.

Ouers en leerders, besoek GEREELDE VRAE.

 

ANTWOORDE OP ONDERWYSERS SE VRAE

Wat bied Die Wolkskool vir onderwysers?

Die Wolkskool is ontwikkel om Afrikaanse skole, onderwysers en leerders te ondersteun en te versterk deur hulle met vaardighede wat relevant is vir die Vierde Industriële Rewolusie (4IR) toe te rus.

Hierdie aanlyn leerplatform vir Graad 1 tot 12 is ontwikkel deur die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS). Die gratis gebruik daarvan tydens die Korona-inperking, deur meer as 120 000 leerders, word moontlik gemaak met die ondersteuning van die Solidariteit Beweging, Virseker en baie ander donateurs. Met die skerp toename in getalle en fondse kry Die Wolkskool nou die geleentheid om ʼn nuwe fase te betree. Die oogmerk is om die oorspronklike mandaat te verwesenlik, nl. om aanlyn leer met die onderrig in die klaskamer te help integreer sodat onderwysers optimaal ondersteun word om leerders effektief vir die toekoms voor te berei. Die gebruik van Die Wolkskool het daarom ʼn tweeledige doel.

Individuele leerders word ondersteun:

Die Korona-krisis het die SOS genoop om Die Wolkskool in 2020 gratis vir leerders en onderwysers beskikbaar te stel. Tans word die volgende vakke en grade aangebied of binnekort beskikbaar gestel:

Wolkskool Vakopsies5

Daar is reeds meer as 4000 lesse in Afrikaans in video-formaat deur professionele onderwysers geskep. Leerders kan die lesse in hul eie tyd, vanaf enige plek en teen hul eie pas, aanvullend tot skoolonderrig, deurkyk. Leerders kry die geleentheid om hul eie kennis te toets deur toepaslike assesserings te doen. Die regte antwoorde word dadelik beskikbaar gestel en hulle kan dan onmiddellik daaroor nadink of die assessering herhaal totdat hulle die kennis bemeester. Aanvullend tot die lesse kan werkkaarte ook afgelaai word. Werkboeke wat by sekere vakke kwartaalliks bygewerk word, is ook gratis beskikbaar.. Dit bevat afdelings wat met Die Wolkskoolinhoud gekoördineer is, bladsyverwysings na handboeke wat algemeen deur skole gebruik word, sowel as opdragte wat na video’s en assesserings verwys. Daar is ook verskeie oefeninge en memorandums beskikbaar.

Ouers word ondersteun:

Gereelde vorderingsverslae woord tweeweekliks per e-pos aan ouers gestuur. Gereelde blog-artikels met wenke vir ouers oor hoe om hul kinders te ondersteun, word gereeld op https://skole.co.za/blogs/ gepubliseer. Praatjies oor Die Wolkskool by oueraande word ook gereeld gehou.

Vir die onderwyser is hierdie ondersteunende funksie vir leerders en ouers baie belangrik omdat dit selfwerksaamheid by leerders bevorder. Daar is al hoe meer aanlyn kursusse wat buite die tradisionele residensiële tersiêre instansies gevolg kan word en leerders word met Die Wolkskool aan die aard en unieke uitdagings van aanlyn leer blootgestel. Dit bevorder ook deursigtigheid oor die leerproses by leerders sodat hulle uiteindelik lewenslange leerders kan word – dit is ʼn belangrike vaardigheid vir die 4IR. Die Wolkskoolinhoud word ook al hoe meer geposisioneer om die 21ste Eeuse Vaardighede van 1) kritiese denke, 2) samewerking, 3) kommunikasie en 4) kreatiwiteit te help ontwikkel.

Onderwysers word ondersteun:

Die Wolkskool kom veral tot sy reg as onderwysers Die Wolkskoolaanbiedings met hul lesse in die klaskamer integreer.

In die eerste plek bied Die Wolkskool aan onderwysers funksionaliteit om algemene klaskameradministrasie moontlik te maak. Onderwysers kan self registreer, klasse skep, leerders koppel, dokumente versprei, opdragte met keerdatums stuur, afgehandelde opdragte ontvang en met leerders kommunikeer. Verdere voorbeelde van inhoud, wat met leerders gekommunikeer kan word, is video’s, lesmateriaal, videokonferensieskakels, skakels na vraelyste, ens.

Die Wolkskoolinhoud help leerders ook om die werk beter te verstaan. Onderwysers mag dalk die volgende sê: “Al is die Wolkskoolvideo, wat my as onderwyser aanbetref nie so goed soos dit wat ek dit in die klas kan behandel nie, bied dit meer perspektief, ʼn vergelyking deur ander oë en ʼn hoek wat dalk aansluit by leerders met leerstyle waarby ek moeilik aansluiting vind”. Daarby vind onderwysers wat van Wolkskoolvideo’s gebruik maak dat hulle nou meer tyd tot hul beskikking het om verrykend of remediërend te werk te kan gaan.

In hierdie opsig bied Die Wolkskool aan die onderwyser insig oor die aktiwiteit van leerders. Belangrike vrae word deur ʼn tegnologie-oplossing beantwoord, soos: “Kyk hulle na die video’s en doen hulle die aanlyn assesserings soos wat dit van hulle verwag word? Wie het hul opdragte binne die gegewe tyd ingegee?”

Nie net kry onderwysers insae in die vordering t.o.v. die leeraktiwiteit of die kennisverwerwing van individuele leerders nie, maar ook van die klas in die geheel. Die volgende vrae word maklik beantwoord: “Is die klas op die vlak wat ek gedink het hulle moet wees? Wie is die uitskieters sodat die nodige ingryping spoedig kan plaasvind? Wat maak ek met die leerder wat vinnig deur al die video’s, werkkaarte en assesserings hardloop, uitstekend doen en die heeltyd wag vir verdere opdragte? Wat maak ek met die leerder wat met hierdie week se werk sukkel om by te hou? Vir wie kan ek in groepe verdeel sodat hulle mekaar onderling kan aanvul en ondersteun?

Opsommend lyk Die Wolkskool se nuwe funksionaliteite vir onderwysers, wat onlangs geïmplementeer is, of binnekort geïmplementeer word, as volg:

 1. Onderwysers kan self aanlyn klasse skep en leerders daarmee koppel.
 2. Dis nou moontlik om meer as een onderwyser per klas te hê.
 3. Dis nou moontlik om afkondigings/boodskappe/dokumente aan leerders en ouers te stuur.
 4. Toegang tot verbeterde vorderingsverslae van leerders of klasse (binnekort).
 5. Toegang tot verbeterde assesseringsuitslae van leerders of klasse (binnekort).
 6. Onderwysers kan opdragte skeduleer en leerders kan dit elektronies indien.
 7. Kalenderitems soos toetse kan geskeduleer word (binnekort).

Onderwysers word gereeld deur e-posse, sosiale mediaplasings en ʼn algemene inligtingsblad op hoogte gehou van die nuwe funksionaliteit en hoe om dit te gebruik.

Hierdie Leerbestuurstelsel (LMS) funksionaliteit skep  ʼn uitstekende basis om vlakke van leer in klaskamers na nuwe hoogtes te neem. Die Wolkskool doen tans navorsing om onderwysers te help om die kapasiteit wat vir deur aanlyn lesse ontsluit word, te gebruik om vaardighede wat vir die toekoms nodig is (kritiese denke, samewerking, kommunikasie en kreatiwiteit) by leerders te ontwikkel. Wolkskoolinhoud word tans ingebou om momentum daaraan te gee, maar daar verskyn ook gereeld blog-artikels daaroor. ʼn Handleiding vir onderwysers is in wording en ʼn navorsingsverslag oor toekomsgerigte onderrig sal aan die einde van Junie verskyn. As jy ʼn onderwyser is en jy wil deel word van die nuwe inisiatiewe, is hier ʼn uitstekende geleentheid deur ʼn vraelys oor toekomsgerigte leer te voltooi: http://bit.ly/dieperleer. Die SOS bied ook pedagogiese hulp aan onderwysers deur gereelde SACE geakkrediteerde webinare, seminare, werkswinkels en kongresse. Onderwysers kan ook aansluit by verskeie professionele vakverenigings.

In hierdie tyd van inperking het Die Wolkskool uitstekende terugvoer oor die lesings van ouers en onderwysers gekry. Daar is reeds entoesiastiese onderwysers wat Die Wolkskool suksesvol inspan om nie net die kontinuïteit van leer te handhaaf nie, maar selfs te oortref! Die SOS nooi dus alle onderwysers om aan boord te kom en hierdie talryke funksies te begin gebruik.

Antwoorde op onderwysers se vrae

Wat is Die Wolkskool? Expand

Die Wolkskool is ‘n inisiatief van die Skoleondersteuningsentrum (SOS), ‘n nie-winsgewende organisasie wat deel is van die Solidariteit Beweging. Die SOS staan vir die bevordering van gehalte-onderrig in Afrikaans.

Tans word Die GRATIS Wolkskool moontlik gemaak deur die Solidariteit Beweging Noodfonds. Jy kan HIER bydra.

Die Wolkskool is ‘n aanlyn leerplatform met lesse in video-formaat, werkkaarte en aflaaibare werkboeke wat leerders in hul eie tyd, vanaf enige plek en teen hul eie pas aanvullend tot skoolonderrig kan deurwerk. Dit sluit dus aan by nuwe, moderne wêreldgehalte onderwysinisiatiewe wat leerders toerus vir die 21ste eeu.

Enige leerder kan individueel aansluit, maar Die Wolkskool kom veral tot sy reg d.m.v. integrasie in die klaskamer. Onderwysers kan registreer, klasse skep, leerders koppel, dokumente versprei en met leerders kommunikeer.

Behalwe vir klaskmerbestuur, word pedagogiese hulp aan onderwysers verleen. Opleiding word aan skole en onderwysers gebied deur middel van SACE geakkrediteerde seminare, werkswinkels en kongresse. Onderwysers kan ook aansluit by verskeie professionele vakverenigings.

Die Wolkskoollesse word gedoen deur die ervare SOS-onderwysers (ofte wel Wolkskooldosente). Die amptelike KABV (CAPS) kurrikulum van Suid-Afrika word gevolg.

Is Die Wolkskool ‘n skool op sy eie? Expand

Die Wolkskool is nie ‘n skool op sy eie nie en gee ook nie die geleentheid om toetse of eksamens af te lê nie. Dit het ook tans ‘n beperkte vakaanbod.  Die Wolkskool is dus ‘n ondersteunende funksie.

Hoe registreer ek / sluit ek as onderwyser aan? Expand

Volg hierdie eenvoudige stappe*:

 1. Sluit hier aan: https://wolkskool.co.za/sluit-aan
 2. Kies “Onderwyser – Jy registreer as ‘n Onderwyser”
 3. Verskaf jou naam, van, e-posadres en wagwoord.
 4. Kies die provinsie van jou Skool *
 5. Kies jou Skool *
 6. Kies jou “Rol by jou Skool”
 7. Kies jou graad (jy kan later tussen grade wissel).

* Kontak ons indien die besonderhede nie in die lys verskyn nie, stuur ‘n e-pos aan [email protected].

Kontak ons indien jy later jou skoolbesonderhede wil verander.

Jou persoonlike besonderhede kan op Jou Profiel verander word.

Hoe maak ek as my skool nie op die lys verskyn nie? Expand

Kontak ons indien jou skool se naam nie op die lys verskyn nie. Ons sal dan terugkom na jou toe sodra dit bygevoeg is.

Wat maak ek as my profiel / e-posadres reeds bestaan? Expand

Indien die stelsel jou nie toelaat nie omdat jou e-posadres reeds bestaan, probeer ‘n e-pos-alias of verwyder jou leerderprofiel en herregistreer dan as onderwyser.

Hoe werk ‘n e-pos-alias? Expand

Indien jy ‘n probleem optel omdat jou e-posadres reeds op die stelsel bestaan, kan jy van e-pos-aliasse gebruik maak om ‘n nuwe profiel te skep.

Gmail het die voordeel van e-pos-aliasse. As jy nie een het nie, skep vir jou ’n Gmail adres.

As jy dan een het, kan jy aliasse gebruik om jou kinders te registreer en te laat inteken.

Gestel jou e-posadres is [email protected] en jou kind se naam is Kuiken, dan kan jy jou e-posadres so manipuleer dat dit anders lyk, maar steeds geldig is, bv.

E-posadres: [email protected]

E-pos-alias: [email protected]

Alles na die “+” en voor die “@” word deur die stelsels geïgnoreer en sal in jou inboks beland.

Dit gaan dus oor hóé jy die e-posadres intik. Niks word aan Gmail se kant gedoen om dit te laat werk nie.

Hier is ‘n skakel na hoe mens dit ook kan regkry by ander e-posverskaffers: https://help.wodify.com/hc/en-us/articles/234441508-How-Do-I-Create-an-Email-Alias-

Hoe kanselleer ek / verwyder ek ‘n bestaande profiel? Expand
 1. Teken in op Die Wolkskool
 2. Druk op die afpyltjie langs jou naam
 3. Klik op My Profiel
 4. Druk op die rooi “Verwyder Profiel”
 5. Lees die bevestigingsboodskap
 6. Druk op die oranje “Ja” om te bevestig

Verwyder Profiel

Hoe verander ek my huidige graad? Expand
 1. Druk op die afpyltjie langs jou naam links bo
 2. Kies My Profiel
 3. Druk op “Verander Graad”
 4. Druk op die graad van jou keuse
 5. Druk op Inhoud op die linkerkantste paneel
Tot watter materiaal het onderwysers toegang? Expand

Onderwysers het toegang tot alle vakke, video’s, werkboeke, werkkaarte en assesserings. Onderwysers kan hul eie klaskamers opstel en hul eie inhoud aan leerders versprei.

Watter grade en vakke word gedek? Expand

Alle lesinhoud word volgens die KABV (CAPS) deur professionele onderwysers opgestel. Die Wolkskool-inhoud word stelselmatig meer en beter namate materiaal vir vakke en grade aangevul word.

Ons gaan binne die volgende paar maande (kruisies in rooi) die laerskoolvakke volledig maak terwyl daar hoërskoolvakke bygewerk gaan word.

Tans word die volgende vakke aangebied:

Wolkskool Vakopsies2

Vir grade 1 – 3 is daar video’s en die gewilde Slimboeke beskikbaar.

Kan ek as onderwyser my eie lesse met video’s werkkaarte en assesserings skep? Expand

Die antwoord is ja en nee.

Dit is nie moontlik jou eie lesse te skep binne die bestaande Wolkskool lesformaat nie.

Onderwysers kan egter die volgende funksies van Die Wolkskool as ‘n Leerbestuurstelsel (LMS) gebruik sonder om van die bestaande lesmateriaal gebruik te maak.

 1. Klasse skep en leerders koppel (reeds geïmplementeer)
 2. Meer as een onderwyser per klas te koppel (reeds geïmplementeer)
 3. Afkondigings/boodskappe/dokumente aan leerders en ouers te stuur (reeds geïmplementeer)
 4. Vorderingsverslae van leerders of klasse (binnekort)
 5. Assesseringsuitslae van leerders of klasse (binnekort)
 6. Opdragte skeduleer en leerders kan dit dan elektronies indien (binnekort)
 7. Kalenderitems soos toetse skeduleer (binnekort)
Wat kos dit? Expand

Die Wolkskool is gratis tot 30 Junie 2020.

Daarna KAN daar teruggeval word na die volgende pryse per leerder:

 • Per vak: R 95 per maand
 • Per graad: R 145 per maand (dit sluit alle beskikbare vakke in)
 • Vir skole: Vanaf R 200 per jaar

Indien koste weer ingestel word, sal betaling vir individue per maandelikse kaartaftrekking geskied. Skole betaal per jaarlikse faktuur.

Wat gebeur na 30 Junie 2020? Expand

Geen finansiële besonderhede word tans deur die stelsel gevra nie en daar is ook geen verpligting om voort te gaan sou kostes weer ingestel word nie.

Watter tegnologie is nodig? Expand

Gebruik ‘n moderne webblaaier (browser) soos Chrome, Edge, Safari of Firefox. Internet Explorer is oud en behoort nie meer gebruik te word nie. Die Wolkskool beveel Chrome aan.

Sorg vir ‘n stabiele Internetverbinding met genoeg data.

Leerders kan Die Wolkskoollesse deur ‘n gewone slimfoon doen. Dit is dus nie nodig vir ‘n skootrekenaar nie. Vir onderwysers word dit aanbeveel om van ‘n skootrekenaar of staanrekenaar gebruik te maak.

Jy hoef ook egter geen programme te installeer nie. Die Wolkskool is webgebaseerd.

‘n Kleurdrukker is ‘n aanbeveling om die werkboeke wat in pdf-formaat is, uit te druk indien nodig.

Hoeveel data het ek nodig? Expand

Dit hang af hoe vinnig mens wil vorder deur Die Wolkskool.

Dit werk uit op ongeveer 5 MB per minuut op die video’s. Die gemiddelde duur van video’s is ongeveer 20 minute, wat jou op ’n gemiddelde van 100 MB per video uitbring en ongeveer 1 GB vir elke 10 video’s. Sommige lesse het 3 video’s in en jy kan maklik een les in ’n dag doen per vak.

Moet elke profiel ‘n eie e-posadres hê? Expand

Hier is die reëls:

 • Elke persoon wat op Die Wolkskool registreer, moet ‘n unieke e-posadres of e-pos-alias hê.
 • Jy kan van e-pos-aliasse gebruik maak om hierdie beperking te omseil. Ook as jou kind jonger as 13 is, mag hy/sy volgens wet nie ‘n e-posadres hê nie.

Hoe werk ‘n e-pos-alias?

Gmail het die voordeel van e-pos-aliasse. As jy nie een het nie, skep vir jou ’n Gmail adres.

As jy dan een het, kan jy aliasse gebruik om jou kinders te registreer en te laat inteken.

Gestel jou e-posadres is [email protected] en jou kind se naam is Kuiken, dan kan jy jou e-posadres so manipuleer dat dit anders lyk, maar steeds geldig is, bv.

E-posadres: [email protected]

E-pos-alias: [email protected]

Alles na die “+” en voor die “@” word deur die stelsels geïgnoreer en sal in jou inboks beland.

Dit gaan dus oor hóé jy die e-posadres intik. Niks word aan Gmail se kant gedoen om dit te laat werk nie.

Hier is ‘n skakel na hoe mens dit ook kan regkry by ander e-posverskaffers: https://help.wodify.com/hc/en-us/articles/234441508-How-Do-I-Create-an-Email-Alias-

Hoe verander ek my wagwoord? Expand
 1. Teken uit as jy ingeteken is of druk op hierdie skakel skakel.
 2. Druk op Verander jou wagwoord
 3. Voorsien jou e-posadres waarmee jy gewoonlik inteken
 4. Druk op die “Verander wagwoord” oranje knop
 5. Wag vir die e-pos om te verskyn in jou inboks
 6. Lees die boodskap in die e-pos en druk op Herstel wagwoord
 7. Wag vir die blad om oop te maak wat jou nuwe wagwoord vra .
 8. Bevestig jou wagwoord en druk die “Verander wagwoord” knop.
 9. Teken in in met jou nuwe wagwoord.

As jy probleme ondervind om jou wagwoord te verander, kyk na die antwoord op die vraag hieronder “Waarom kan ek nie my wagwoord verander nie?”

Waarom kan ek nie my wagwoord verander nie? Expand

Daar is soms probleme om ‘n wagwoord te verander weens die volgende redes:

 1. Jy kry nie die e-pos nie:
  • Maak seker jou e-posadres is geldig. Kyk by My Profiel.
  • Dit neem soms ‘n tydjie voordat jy jou e-pos kry (maksimum 5 minute).
  • Kyk in jou “Junk Mail” of dit nie dalk daar beland het nie.
 2. Die skakel op “Herstel wagwoord” in die e-pos werk nie. Jy kry ‘n foutboodskap “Page not found”:
  • Javascript is nie op jou toestel se webblaaier (browser) aangeskakel nie of jy gebruik ‘n ou webblaaier soos Internet Explorer.
  • Gebruik Chrome as webblaaier of gaan na ‘n ander toestel (selfoon of rekenaar) om die skakel te gebruik en jou wagwoord te verander.

As jy steeds nie regkom nie, stuur asseblief ‘n e-pos aan [email protected] of voltooi hierdie vorm.

Is daar ‘n Engelse aanbod van Die Wolkskool? Expand

Hier by die Skoleondersteuningsentrum glo ons sterk aan die waarde van moedertaalonderrig. Daar is internasionaal en plaaslik verskeie aanlyn opsies in Engels beskikbaar. Die Wolkskool fokus daarop om ook gehalte, aanlyn onderrig in Afrikaans aan te bied.

Indien jou skool parallelmedium is en soortgelyke ondersteuning aan jul Engelse leerders wil voorsien, is daar ’n paar goeie opsies beskikbaar:

 1. https://e-academyonline.co.za/
 2. https://pocketacademy.co.za/
 3. https://mathsbuddy.co.za/
 4. https://m.siyavula.com/
 5. https://www.mytopdog.co.za/

Die Wolkskool begin binnekort met Engels Eerste Addisionele Taal om aan die behoefte van Afrikaanse leerders te voldoen.

Waarom sien ek nie die video’s nie? Expand

As jy Internet Explorer gebruik, dit is ou tegnologie en dit sal nie moderne toepassings kan hanteer nie.

Maak hierdie skakel (https://www.whatismybrowser.com/) oop en jy sal sien watter webblaaier (“browser”) jy gebruik en sien dat JavaScript nie geaktiveer is nie. Dit is die probleem. Moderne toepassings gebruik JavaScript en as jy dit aktiveer, sal dit steeds nie goed funksioneer binne ou tegnologie (Internet Explorer) nie.

Moderne “browsers” soos Chrome gee nie vir jou die probleem (en sommer baie ander probleme) nie. Hier is die skakel om dit af te laai: https://www.google.com/chrome/

Hoekom werk die skakels in die werkboek nie? Expand

Ons het onlangs ‘n groot opgradering van die stelsel gedoen en die skakels na die lesse en video’s het dus verander. Die werkboeke wat nog die ou skakels inhet, sal binnekort met die nuwe skakels bygewerk word.

Die volgorde van die lesinhoud op Die Wolkskool en die inhoud in die werkboek stem ooreen. Jy kan dus intussen die Wolkskoollesse en video’s maklik volg soos wat jy deur die werkboek vorder.

Hoe maak ek as ek nog iets wil weet of steeds sukkel? Expand

Gebruik die volgende skakel en voltooi die kontakvorm: https://wolkskool.co.za/kontak of stuur net ‘n e-pos aan [email protected].

Probeer om te sê presies waar in die proses jy vashaak. Wat sien jy voor jou? Maak ’n skermskoot indien nodig en stuur dit per e-pos.

Die Wolkskool blog-artikels

Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans [gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page