Zoeloe addisionele taal vir Graad 3 tot 7

Jan Celliers is ‘n onafhanklike skool in Parkview, Johannesburg en is geaffilieer by ISASA. Die medium van onderrig is Afrikaans.

’n Vakante pos is beskikbaar vir ’n dinamiese, toegewyde en  toepaslik gekwalifiseerde kandidaat vanaf 1 Januarie 2020

Zoeloe addisionele taal vir graad 3 – 7

  Posvereistes

  •  ’n Toepaslike kwalifikasie op ten minste 3e jaar tersiêre vlak
  •  Uitstekende menseverhoudings
  •  Goeie administratiewe- en organisatoriese vermoë
  •  Sport- en/of Kultuurafrigtingsbekwaamheid.
  •  Rekenaargeletterdheid
  •  Bewese rekord van uitnemende onderrig sal ’n aanbeveling wees

Aansoekvorms is op die skool se webwerf beskikbaar en moet, vergesel van ’n kort CV, per e-pos gestuur word na: [email protected] of faks na (011) 646-4203 by die skool.

Vir nadere besonderhede, skakel asseblief (011) 486-1042 of (011) 646-3336.   Slegs kandidate wat op die finale kortlys geplaas word, sal vir ‘n onderhoud gekontak word.  

Sluitingsdatum vir aansoeke is Donderdag 8 Augustus 2019.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis