Zoom jou brein in of uit tydens aanlyn sessies?

Deur Celeste Labuschagne

Vakspesialis: Wetenskappe en Robotika

Die 2020 COVID 19-pandemie het veroorsaak dat werksomstandighede, vergaderings en selfs konferensies binne ’n oogwink verander. Zoom en Teams was programme wat aanlyn vergaderings en aanlyn werk moontlik gemaak het en het vinnig in werkwoorde verander. Om “te zoom” en “te teams” het alledaagse bedrywighede geword en dit het, selfs na inperking gestaak is, ’n gemaklike alternatief vir vergaderings gebied. Dit is gerieflik, goedkoop en beter as om in persoon met ’n indiwidu of groep indiwidue te vergader. Of is dit?

Ek moes onlangs navorsing oor aanlyn alternatiewe vir onderwyskonferensies en onderwyskongresse vir 2024 gaan doen. Dit was opmerklik dat menige van die konferensies en kongresse se aanlyn opsies óf gekanselleer óf geheel en al gestaak is. Die rede daaragter het my laat wonder en by verdere ondersoek het die volgende interessante feite vanuit navorsing en artikels aan die lig gekom:

  1. Die oordrag van seine tussen sinapse  is swakker gedurende aanlyn vergaderings, kongresse of konferensies:

Navorsingsartikels, onderskeidelik deur Yale en Stanford, het aangedui dat die stuur van neurale of sinaptiese seine dramaties swakker tydens aanlyn sessies is, vergeleke met in-persoon-sessies. Wanneer neurale seine swakker is, lei dit tot swakker integrasie en verwerking van inligting in die brein, wat veroorsaak dat leer en luister nie so effektief plaasvind nie.

  1. Neurale aktiwiteit is meer gekoördineerd tydens in-persoon-vergaderings, kongresse of konferensies:

Die navorsers van beide Yale en Stanford het ook vasgestel dat daar meer gekoördineerde neurale aktiwiteit is wanneer indiwidue in-persoon met mekaar kommunikeer. Gekoördineerde breinaktiwiteit versoorsaak dat persone beter fokus op die saak wat bespreek word en ook meer gewillig is om gesamentlike oplossings vir vraagstukke te kry.

  1. Nie-verbale seine is duideliker tydens in-persoon-vergaderings, kongresse of konferensies:

Mede-aanbieders van ’n aanlyn kongres met wie ek in 2020 gesels het, het aangedui dat hulle die proses nie so aangenaam ervaar het as ’n in-persoon-kongres nie. Wanneer ‘n mens ‘n kongres aanlyn aanbied, is die mikro-gesigsuitdrukkings, en ook die lyftaal van kongresgangers nie sigbaar nie en navorsing dui dit aan as die rede waarom aanbiediers aanlyn kongresse minder aangenaam beleef. Volgens die navorsing maak die onvermoë om mikro-gesigsuitdrukkings en lyftaal waar te neem dit baie moeilik vir ’n aanbieder om te meet hoe geïnteresseerd ‘n gehoor in die aanbieding is. Dit maak dit dus moeilik vir die aanbieder om vas te stel hoe die aanbieding aangepas moet word om die gehoor se aandag te behou.

  1. In-persoon-vergaderings, kongresse of konferensies verseker fokus:

Wanneer ’n kongres, konferensie of vergadering aangebied word, is dit belangrik dat die persone betrokke gefokus is en op die onderwerp konsentreer. Dit is makliker haalbaar indien die persone in dieselfde vertrek is, aangesien dit die kans om aandag wat tussen take verdeel word, verminder. Mense is baie meer geneig om met ander werk aan te gaan en sodoende met “een oor te luister” wannneer ’n geleentheid aanlyn aangebied word.

In kort: die menslike brein is meer aktief gedurende in-persoon as gedurende aanlyn vergaderings, konferensies en kongresse en indiwidue is meer gefokus. Dit beteken egter nie dat aanlyn vergaderings, konferensies en kongresse nie van waarde is nie. Aanlyn verteenwoordiging bied net tans nog nie die kwaliteittoegang tot neurale bane as in-persoon-ontmoetings nie. By verdere ondersoek was die hoofrede vir die afskaf van aanlyn konferensies en kongresse bloot die feit dat die verskillende tydsones wat in ag geneem moet word hoofbrekens aan kongresorganiseerders besorg het.


Tags

Andre Badenhorst, DVT, SOS


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis