Kry jou GRATIS kopie van ‘n verruklike Afrikaanse plakkaatreeks

2019-11-27

As lid van GeRAT en die AON kry jy die geleentheid om die spogplakkaatreeks, Verruklike Afrikaans, gratis vir jou klaskmer te ontvang.

Verruklike Afrikaans is ‘n klaskamerpakket vir Graad4- tot graad 12-leerders wat deur die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON) ontwikkel is en deur hulle kosteloos aan jou verskaf sal word. 

’n Stel gratis plakkate word aan ’n Afrikaans-onderwyser gegee, indien sodanige onderwyser ’n lid (of die skool) van die AON sowel as lid SOS: GeRAT (onderwysers.co.za) is. Tot ’n maksimum van 5 stelle plakkate sal per skool beskikbaar gestel word. Indien nodig kan nog plakkate aangekoop word.

Die kleurvolle pakket:

  • bestaan uit 26 A2-plakkate vir graad 4- tot 12-leerders (Samesteller: Marié Gräbe, afgetrede DH, AHMP).
  • kan saam met die taalgids “Blits Afrikaans”, Suerette Maartens (samesteller), gebruik word.
  • neem probleemareas en spesifieke foute wat in die NSS-eksamen begaan word, in aanmerking.
  • bied geleentheid om van klaskamermure af skool te hou; en is saamgestel volgens KABV-vereistes, asook die NSS-voorskrifte;
  • se kernaantekeninge sal “vingertippie”-kennis bevorder; en is omvattend, maar kompak aangebied.
  • verduidelik taalstrukture en –konvensies deur treffende kleurespel; en verskillende lettergroottes en -tipes.
  • fokus op spelling se grondbeginsels, spelling en punktuasie, klankleer, morfologie en betekenis, asook enkele idiome

NAVRAE: Jana Terblanche (GeRAT: HOOF): [email protected] (012-612 0234), Marié Gräbe (GeRAT): [email protected]

Bronne:

AON aansoekvorm

Brosjure


Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gesels met ons