Kry jou GRATIS kopie van ‘n verruklike Afrikaanse plakkaatreeks

As lid van GeRAT en die AON kry jy die geleentheid om die spogplakkaatreeks, Verruklike Afrikaans, gratis vir jou klaskmer te ontvang.

Verruklike Afrikaans3.3

Verruklike Afrikaans is ‘n klaskamerpakket vir Graad4- tot graad 12-leerders wat deur die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON) ontwikkel is en deur hulle kosteloos aan jou verskaf sal word. 

’n Stel gratis plakkate word aan ’n Afrikaans-onderwyser gegee, indien sodanige onderwyser ’n lid (of die skool) van die AON sowel as lid SOS: GeRAT (onderwysers.co.za) is. Tot ’n maksimum van 5 stelle plakkate sal per skool beskikbaar gestel word. Indien nodig kan nog plakkate aangekoop word.

VErruklike

Die kleurvolle pakket:

  • bestaan uit 26 A2-plakkate vir graad 4- tot 12-leerders (Samesteller: Marié Gräbe, afgetrede DH, AHMP).
  • kan saam met die taalgids “Blits Afrikaans”, Suerette Maartens (samesteller), gebruik word.
  • neem probleemareas en spesifieke foute wat in die NSS-eksamen begaan word, in aanmerking.
  • bied geleentheid om van klaskamermure af skool te hou; en is saamgestel volgens KABV-vereistes, asook die NSS-voorskrifte;
  • se kernaantekeninge sal “vingertippie”-kennis bevorder; en is omvattend, maar kompak aangebied.
  • verduidelik taalstrukture en –konvensies deur treffende kleurespel; en verskillende lettergroottes en -tipes.
  • fokus op spelling se grondbeginsels, spelling en punktuasie, klankleer, morfologie en betekenis, asook enkele idiome

NAVRAE: Jana Terblanche (GeRAT: HOOF): [email protected] (012-612 0234), Marié Gräbe (GeRAT): [email protected]

Bronne:

AON aansoekvorm

Brosjure


Ontvang ons nuusbrief

En bly op die voorpunt van onderwys in Afrikaans
[gravityform id=36 title=false description=false ajax=true tabindex=49]

Tags


Lees meer...