Wat is 'n Onnieveerder?

  • 'n Onnieveerder is 'n onderwyser wat tegnologie op 'n innoverende wyse aanwend om 'n positiewe verskil in leerders se onderrig te maak.
  • Sodanige onderwyser gebruik tegnologie as bousteen om onderrig en leer te optimaliseer.
  • Hy/sy maak tot 'n groot mate van Die Wolkskool as onderrighulpmiddel gebruik.

Kategorië

  • Toponderwysers
  • 3-top skole landswyd

Ontmoet 'n paar van die SOS se deelnemers aan die

Onnieveerder van die Jaar-kompetisie 2022...

Anéll Badenhorst

Anéll is 'n onderwyser by die Laerskool Wierdapark in Centurion en vanjaar een van die SOS se top Onnieveerders. 

Amori Weyer

Amori is 'n onderwyser by die Laerskool Rustenburg en vanjaar een van die SOS se top Onnieveerders.

Ansu Rossouw

Ansu is 'n onderwyser by die Laerskool Noord-Eind in die Paarl en vanjaar een van die SOS se top Onnieveerders.

Corlia Agenbag

Corlia is 'n onderwyser by die Hoërskool Pretoria-Noord en vanjaar een van die SOS se top Onnieveerders. 

Jeandré Boshoff

Jeandré is 'n onderwyser by die Hoërskool Stellenbosch en vanjaar een van die SOS se top Onnieveerders.

Mandi Fourie

Mandi is 'n onderwyser by die Hoër Volkskool Heidelberg en vanjaar een van die SOS se top Onnieveerders.