SOS-netwerkaanbod vir selfstandige skole

Die SOS se 

netwerkaanbod bied:

Die nodige planne, prosesse, stelsels en ondersteuning aan gemeenskappe om selfstandige Afrikaanse skole, in vennootskap met die SOS, te vestig.

Vestiging van nuwe skole

Die SOS bied ondersteuning en advies aan gemeenskappe wat 'n onafhanklike skool wil stig, deur onder andere te help met die identifisering van gemeenskapsentrepreneurs en 'n geskikte terrein, projekbeplanning en -bestuur, die ontwerp van infrastruktuur, haalbaarheidsstudies, die vorming en registrasie van 'n MSW wat die skool sal bestuur, en die implementering van die SOS se Onderrig- en Leermodel.


Die Wolkskool as leerbestuurstelsel

Tegnologie maak oplossings moontlik wat in die verlede ondenkbaar was. Die Wolkskool bied aan skole ’n volledige leerbestuurstelsel en kurrikuluminhoud om volhoubare prestasie te verseker en opvoederkapasiteit te optimaliseer. Die Wolkskool is ontwikkel om ’n leerder se hele onderwysloopbaan te ondersteun, selfgerigte leer aan te moedig en die implementering van die SOS se Onderrig- en Leermodel op een geïntegreerde platform moontlik te maak.

Professionele ontwikkeling

Die SOS bied jaarliks verskeie opleidingsgeleenthede (fisiek en aanlyn) aan om opvoeders asook die skoolleierskap met die nodige vaardighede toe te rus om aan die voorpunt van vernuwende onderwys te bly. Die SOS se 15 vakverenigings bied professionele ondersteuning, netwerke en deurlopende ontwikkelingsgeleenthede aan opvoeders.

Unieke Onderrig- en Leermodel

Met die verstommende pas waarteen tegnologie voortsnel, betree leerders ’n werkomgewing wat unieke vaardighede vereis. In samewerking met akademici is daar wêreldwyd gekyk na die beste onderrigpraktyke om die SOS se unieke Onderrig- en Leermodel saam te stel.


Vir meer inligting:

Stuur gerus 'n e-pos na [email protected]


Gesels met ons