Blogs


Ons oë registreer ongeveer 36 000 visuele beelde per uur en 90% van alle sensoriese gewaarwordings hou verband met sig. Geen wonder kinders leer makliker ...

Lees meer

Indien daar een veranderlike in die onderwys is waarsonder vooruitstrewende onderrig nie kan plaasvind nie, dan is dit die houding van die onderwyser. Navorsing ...

Lees meer

deur Sarina Prinsloo Kommunikasiespesialis: SOS Die skep van ‘n positiewe leeromgewing is noodsaaklik vir die akademiese en emosionele welstand van leerders. ‘n Klaskamer wat ...

Lees meer

deur Elize Thirion Spesialis Welstandberader Wanneer ons aan Kinderbeskermingsweek dink, voel ons dikwels verlig. Ons sien dit as ‘n probleem wat ver van ons ...

Lees meer

deur Marietjie Havenga Onderwysspesialis: SOS Die hedendaagse samelewing is geneig om akademiese prestasie en formele leer  met mekaar te verbind, maar navorsing en praktyk ...

Lees meer

deur Lizette van Huyssteen Practica Program Kinders word geweldig bevoordeel wanneer hul ouers daagliks vir hulle stories lees Navorsers kon in die 90’s begin ...

Lees meer

deur Marietjie Havenga Onderwysspesialis: SOS Ouerskap is ‘n groot verantwoordelikheid. Ons wil vir ons kinders die beste moontlike ouer wees. Tog lewe ons in ...

Lees meer

deur Sarina Prinsloo Kommunikasiespesialis: SOS “Skoolklere is onbekostigbaar!” – Dit is ‘n algemene klagte onder baie ouers wat dikwels finansieel sukkel wanneer dit tyd ...

Lees meer

deur Johan Koekemoer Hoof van Onderrig en Leer: SOS Wiskunde, wat dikwels beskou word as ‘n uitdagende vak, hou ‘n ongekende potensiaal wat veel ...

Lees meer

Bladsy [tcb_pagination_current_page]van [tcb_pagination_total_pages]

Gesels met ons