Die Solidariteit Skoleondersteuningsentrum (SOS) werk om die toekoms van Christelike, Afrikaanse onderwys te verseker deur gehalteonderrig wat reeds bestaan in stand te hou, én waar nodig nuut te bou.

Maak 'n blywende verskil

Dra vandag by tot die volhoubaarheid van gehalte

Afrikaanse onderrig!


Sluit aan by die SOS...

Om gehalte Afrikaanse onderwys – en daarmee saam Afrikaanse gemeenskappe - in die langtermyn volhoubaar te maak, ondersteun die SOS openbare skole, maar help ook bou aan 'n wêreldklas, onafhanklike skoolstelsel wat tegnologiese oplossings optimaal benut, moedertaalonderrig bevorder en gesonde kultuur- en waarde-oordrag verseker.


Opleidingsgeleenthede - Datums en programme...

Afrikaans plakkate
2024-06-20

12 wenke met plakkate vir jou klaskamer

Ons oë registreer ongeveer 36 000 visuele beelde per uur en 90% van alle sensoriese gewaarwordings hou verband met sig. Geen wonder kinders leer makliker as leerwerk visueel uitgebeeld word nie. Plakkate is een van die beste maniere om die leerproses aan te vul en onbewuste leer vind dikwels plaas deur blootstelling aan die inligting op

Lees meer

2024-06-05

Dissipline vs. straf