fbpx

Die Skoleondersteuningsentrum se vakverenigings bied die volgende:

Ons hoop dat u by u lidmaatskap sal baat, maar ook baie waarde sal toevoeg tot die gemeenskap van Afrikaanse onderwysers.

Vakverenigings vir 2019

 • Leierskap – (Hoofde en adjunkhoofde)
 • AGV (Grondslagfase Graad R – 3)
 • ARV (EBW en Rekeningkunde Graad 8 – 12)
 • GeRAT (Afrikaans Huistaal Graad 4 – 12)
 • VAW (Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid en Tegniese Wiskunde Graad 4 – 12)
 • WETO (Natuurwetenskappe, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe Graad 4 – 12)

Elke vakvereniging het eie bepaalde voordele en word omskryf in die lidmaatskapvorms. Alle voordele soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle word aan lede beskikbaar gestel vanaf die datum van aansluiting.

Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (skool betaal) – R200 Individuele lidmaatskap per onderwyser per jaar (betaal self) – R360

Lidmaatskap: Slegs vir onderwysers verbonde aan ’n skool, tuisskoolouers, studente en onderwysassistente.

Studente en onderwys-assistente mag gratis aansluit.

VOORDELE VAN LIDMAATSKAP:

 • Alle hulpbronne soos werkkaarte, toetse en eksamenvraestelle per vakverenigings waar individue aangesluit het.
 • Toegang tot die SOS se onderwyser-portaal met alle voordele wat daardeur aangebied word.
 • Gratis bywoning van middagseminare (waarde - R250 per seminaar).
 • Gratis aanlyn SARO-kursusse(SACE) (waarde - R200 per kursus).
 • Afslag by kongresse (waarde - R300 per dag).
 • Voordele vir die Skoleondersteuningsentrum-verteenwoordiger (SOSV): gratis lidmaatskap by een
 • vakvereniging en afslag by die kongres (waarde - R500 vir die kongres en R200 vir lidmaatskap).

Sluit vandag aan by die Skoleondersteuningsentrum se vakverenigings!