fbpx

VAKANTE POSTE

Die Skoleondersteuningsentrum help graag met die advertering van onderwyseposte vir Afrikaanse skole.

Voornemende aansoekers kan ook die volgende webtuiste raadpleeg: http://www.saou.co.za/poste/af/jobs/

Skoolhoof – Hoërskool Hans Strijdom, Naboomspruit

2019-08-13

BESKIK JY OOR DIÉ VYF KRITIEKE VAARDIGHEDE? • ‘n bewese rekord van STRATEGIESE DENKE • ‘n bewese rekord van INNOVERING • ‘n duidelike strategie en visie om die leiers van môre toe te rus vir die TOEKOMS en die vierde industriële revolusie • die dryfkrag om NUWE DINGE te ontdek, ontwikkel en implementeer • die…

Zoeloe addisionele taal vir Graad 3 tot 7

2019-08-01

Jan Celliers is ‘n onafhanklike skool in Parkview, Johannesburg en is geaffilieer by ISASA. Die medium van onderrig is Afrikaans. ’n Vakante pos is beskikbaar vir ’n dinamiese, toegewyde en  toepaslik gekwalifiseerde kandidaat vanaf 1 Januarie 2020 Zoeloe addisionele taal vir graad 3 – 7   Posvereistes  ’n Toepaslike kwalifikasie op ten minste 3e jaar…

Hoof van die Departement Pre-primêr by Jan Celliers Laerskool

2019-07-31

Jan Celliers is ‘n onafhanklike skool in Parkview, Johannesburg en is geaffilieer by ISASA. Die medium van onderrig is Afrikaans. ‘n Bestuurspos as Hoof van die Departement Pre-primêr is beskikbaar vir ‘n ervare, uitstekende, passievolle onderwyseres vanaf 1 Januarie 2020. Posvereistes ‘n Toepaslike kwalifikasie in spesifiek Voorskoolse Onderrig. ‘n Bewese rekord van goeie bestuursvaardighede in…

Poste beskikbaar by Hoërskool Noordheuwel

2019-07-12

VAKATURE: SKOOLHOOF – POSVLAK 4 (P5) Hoërskool Noordheuwel is ‘n toonaangewende Afrikaans-medium skool in Krugersdorp aan die Wes-Rand met 1 840 leerders vanaf graad 8 tot 12, en ‘n personeelkorps van 120. Toepaslik gekwalifiseerde kandidate met nagraadse kwalifikasies wat oor buitengewone bestuurs- en organisatoriese vaardig-hede beskik, wat uitstekende menseverhoudinge kan handhaaf en wat sterk selfgedrewe gemotiveerde leierskap…

Laerskool-poste beskikbaar in Bronkhorstspruit

2019-04-04

Laerskool Du Preez van Wyk in Bronkhorstspruit het twee poste beskikbaar vir ‘n Afrikaanssprekende onderwyser. Onderwyspos vir Graad R (SBL-aanstelling) Onderwyspos vir Natuurwetenskappe & Tegnologie vir Graad 6 & 7 (Tydelike departementele aanstelling) Stuur asseblief die volgende om aansoek te doen: CVKwalifikasies SARO-sertifikaat Afskrif van ID Buitekurrikulêre aktiwiteite Dien per hand in: “Vir aandag –…