Aanlyn leer is hier om te bly

deur Marlien van der Westhuizen, SOS-navorser

Covid 19 maak jou kind toekomsgereed 7 1

Suid-Afrikaanse skole is onkant gevang deur die Korona-era en staar nou ʼn onseker toekoms in die gesig. Byna oornag is vrae oor die toekoms van leer van ʼn verreweg-gedagte in ʼn onmiddellike realiteit verander toe die land as geheel ingeperk is.

Daar is nou behoefte aan ʼn dramatiese kopskuif by onderwysers en ouers. Die SOS het onlangs ʼn meningsopname gedoen om onderwysers se houding weens aanlyn leer te bepaal. Altesaam 222 onderwysers het deelgeneem, waarvan 88.7% by ʼn staatskool en 10.4% by ʼn privaat skool werk. Byna 1% is tans betrokke is by een of ander vorm van tuisonderrig.

Ongeveer die helfte (50.3%) van die onderwysers meen aanlyn leer is nou in skole gevestig. Slegs 12.2% het gesê het hulle het ʼn poging aangewend, maar dat dit nie gewerk het nie. ʼn Onrusbarende 8.6% het erken dat hulle nie eens probeer het om aanlyn leer in hulle klas toe te pas nie.

2020 08 28 10 18 45 Aanlyn leer is die toekoms Read Only Word

Datakoste in Suid-Afrika is van die hoogste in die wêreld en het ʼn grootse impak op die implementering van aanlyn onderrigmodelle.  Onderwysers is bewus van die gebrek aan data in baie huisgesinne en 70.7% van die respondente in die meningpeiling het aangedui dat kinders wat nie data het nie die tweede grootste uitdaging vir aanlyn leer is. Die grootste probleem is egter die sosiale omstandighede waarin die kinders leef. Interessant om te meld is dat die onderwysers wat hierdie probleem aangemeld het, ook aangedui het dat hulle gemaklik is met die vordering wat hulle en hul leerders tydens die inperking gemaak het. Dit kan moontlik juis toegeskryf word aan die bereidwilligheid van hierdie onderwysers om meer tyd te spandeer aan skoolwerk, aangesien 89.1% meen hulle het hul tyd tydens inperking produktief gebruik om die sprong na aanlyn leer te maak.

Tegnologiese kennis was vir 21.2% van onderwysers die grootste struikelblok. Daar is  ʼn groot aantal rolspelers wat die uitdaging aangespreek het en die SOS, sowel as FEDSAS en die Departement van Basiese Onderwys het ingespring en onderwysers ondersteun.

2020 08 28 10 19 08 Aanlyn leer is die toekoms Read Only Word

‘n Groot leemte in die veld is egter tans ‘n stelsel wat kan voldoen aan die vereistes van Suid-Afrikaanse skole. Weereens is daar ʼn groot aantal platforms soos Google Classroom, Moodle en ander leerderbestuurstelsels (LMS) beskikbaar, maar het nie groot aftrek in Suid-Afrikaanse skole nie. In die opname het twee-derdes (66%) bloot gebruik gemaak van WhatsApp om met leerders te kommunikeer. ʼn Verdere 18% het gebruik gemaak van ʼn LMS, Facebook (5%) en D6, ʼn kommunikasiestelsel wat deur baie skole gebruik word om met ouers te kommunikeer.

2020 08 28 10 12 30 Aanlyn leer is die toekoms Read Only Word

Die Wolkskool, ʼn aanlyn stelsel wat deur die SOS ontwikkel is, het tydens die inperking groot opgraderings ondergaan sodat dit doeltreffend (en tans gratis) deur onderwysers gebruik kan word om aanlyn leer toe te pas. Die Wolkskool kom egter veral tot sy reg wanneer die reeds-bestaande aanbiedings in klaskamerlesse geïntegreer word, in ware vervlegte leer. Die Wolkskool se funksionaliteit vergemaklik onderwysers se algemene klaskameradministrasie en maak tyd beskikbaar om leerders wat ekstra aandag nodig het, by te staan. Dit skep ook die geleentheid om leerders aan te moedig om die vaardighede aan te leer wat hulle gaan nodig kry om in die 4NR-era werk te kry.

Terwyl ons die visionêre leiers van die GRA uit 1875 eer, staan GeRAT vandag as ‘n simbool van daardie erfenis, waar ons passie vir Afrikaans en sy kultuur voortduur. Deur op hierdie geskiedenis te bou, aanvaar ons die plig om die hart van Afrikaans vir toekomstige generasies te bewaar en te versterk en, 145 jaar later, bly ons standvastig en toegewyd aan die taal en kultuur wat ons so liefhet.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis