Denkvaardigheidstoets (DVT)

Waarom 'n denkvaardigheidstoets?

Die Denkvaardigheidstoets (DVT) vir graad 4 tot 9 is die Skoleondersteuningsentrum (SOS) se poging om ʼn konkrete verskil te maak op die manier waarop ons onderrig om leerders gereed te maak vir ʼn toenemend veranderende wêreld.


Die klem is op die ontwikkeling van denkvaardighede eerder as op die blote versameling van kennis en die weergee daarvan in toetse en eksamens.

ʼn Toenemend veranderende wêreld

Die 21ste eeu bring 'n ongekende snelheid van verandering deur wetenskap en tegnologie, en kunsmatige intelligensie se intrede in 2022 het kopiereg- en assesseringsvrae ontlok.

Die impak op ons kinders se toekoms

Ons kan nie die veranderinge in die wêreld vermy nie, maar ons kan ons kinders voorberei om dit suksesvol te trotseer.Geïntegreerde inhoud

Die DVT gebruik die internasionaal erkende Australian Council for Educational Research (ACER) se raamwerk vir kritiese denkvaardighede, wat ʼn geïntegreerde benadering met die bestaande kurrikulum benadruk.

Geïntegreerde assessering

Die SOS volg ʼn geïntegreerde benadering by die assessering van vaardighede. Vrae word op ʼn multidimensionele wyse opgestel en geassesseer.

Die koppeling van elke aan verskeie redenasievorme en kritiese dankvaardighede maak meerdimensionele analise van tendense en patrone van tekortkominge en prestasie moontlik. Hierdie benadering bied 'n beter identifikasie van kennis- en vaardigheidsvlakke as om net op vraagvlak te fokus waar die oorsaak van 'n regte of verkeerde antwoord minder akkuraat geïdentifiseer kan word.

Vyf maklike stappe om vir onderwysers om vir die DVT te registreer

Vrae en antwoorde

Wat is die Denkvaardigheidstoets?

Die SOS se Denkvaardigheidstoets (DVT) is 'n belangrike instrument wat skole en individue kan gebruik om die kritiese denkvaardighede van leerders te meet. In 'n wêreld wat vinnig verander en waar die toekoms onseker is, is dit van kritieke belang dat leerders toegerus is met vaardighede soos kreatiwiteit en kritiese denke.  Hierdie toets bied 'n objektiewe manier om die ontwikkeling van hierdie vaardighede te meet en om te verseker dat ons leerders die nodige vaardighede besit om suksesvol te wees in die toekoms.

Hoekom moet my kind(ers) dit skryf?

Die DVT is die SOS se poging om ʼn konkrete verskil te maak op die manier waarop kinders onderrig en gereed gemaak word vir ʼn toenemend veranderende wêreld.  Die klem is op die ontwikkeling van denkvaardighede eerder as op die blote versameling van kennis en die weergee daarvan in toetse en eksamens. Deur kinders op hoër denkvlakke te toets, sal onderrig ook op hoër vlakke plaasvind. Hoër denkvlakke behels die insameling van kennis en vaardighede, die toepassing daarvan in die praktyk, om verbande tussen inligting te lê, kennis en vaardighede te evalueer en daaruit nuwe oplossings te skep vir komplekse probleme wat ons wêreld toenemend in die gesig staar.

Hoe lyk die verslag?

Alle leerders wat al die vrae DVT beantwoord het, en wat die toets slegs een keer geskryf het, sal deel word van die data wat op die verslag verskyn.

Die ouerverslag gee ʼn uiteensetting van die kind se sterkste kritiese denkvaardighede sowel as kritiese denkvaardighede wat aandag nodig het. In beide gevalle word aanbevelings gemaak hoe om dit te verbeter.

Die skoolverslag is ryk aan inligting en gee ʼn geheeloorsig oor die tendense en patrone van denkvaardighede in die skool en vergelyk dit met akademiese prestasie sowel as skoolervaring. Die verslag bevat ook waardevolle aanbevelings vir onderwysers hoe om binne die geheelperspektief die regte vrae te stel hoe om kritiese denkvaardighede van leerders optimaal te ontwikkel.

Wie kan die DVT skryf?

Die DVT is beskikbaar aan leerders in die intermediêre en senior fase, dit wil sê vir leerders in graad 4 tot 9.

Wanneer word die DVT geskryf?

Die toets kan enige tyd tussen 08:00 en 15:00 op 18 Julie 2024 geskryf kan word. Dit word slegs vir daardie dag oopgestel.

Waar word die DVT geskryf?

Individuele inskrywings: Weens logistiese redes kan geen individuele inskrywings gedoen word nie.


Skoolinskrywing: Onderwysers in die skool registreer leerders vir die toets wat dan onder toesig van die onderwyser afgelê word. Die Wolkskool sal as aanlyn platform gebruik word.

Wat is nodig om die DVT te skryf?

Vooraf-registrasie is ʼn vereiste.

Registrasieproses:

Onderwysers moet al die volgende stappe volg om vir die denkvaardigheidstoets (DVT) te registreer:

  • Sorg dat al jou leerders ʼn profiel op Die Wolkskool het. Dit hoef nie ʼn betalende profiel te wees nie.
  • Teken in met ʼn onderwyserprofiel.
  • Skep ʼn Wolkskool-klas per graad vir die leerders wat die denkvaardigheidstoets gaan skryf (of gebruik ʼn bestaande Wolkskool-klas)
  • Sorg dat die Wolkskool-onderwyser [email protected] deel is van die Wolkskool-klas.
  • Die registrasie vir die DVT is nou voltooi.

Die volgende video dui die stappe aan:


Hoeveel kos dit om die DVT te skryf?

Die DVT is 'n gratis aanlyn assessering wat op Die Wolkskool-platform afgelê word. Alle leerders wat vir die DVT geregistreer is, sal in die periode van vanaf 15 Julie tot 15 Augustus 2024 gratis toegang tot Die Wolkskool geniet. Wolkskool-leerders wat reeds op ʼn maandelikse basis betaal sal vrystelling vir een maand geniet mits hulle voor hul betaaldatum in die gratis periode vir die DVT registreer. Die DVT word op 18 Julie 2024 geskryf.

Hoe registreer ek vir die DVT?

Leerders kan slegs deur middel van die onderwysers by die skool registreer. Onderwysers kan die stappe volg in die vraag hierbo: Wat is nodig om die DVT te skryf?

Vir wie kan ek kontak oor die DVT?

Stuur ʼn e-pos na [email protected] en dit sal dan na die regte persoon gekanaliseer word.

Wie sal almal 'n verslag ontvang?

Alle leerders wat al die vrae DVT beantwoord het, en wat die toets slegs een keer geskryf het, sal deel word van die data wat op die verslag verskyn.

Alle eienaars van die Wolkskool-klasse sal ʼn skoolverslag ontvang mits die aantal leerders per graad per skool wat die toets geskryf het, meer as 9 is.

Alle ouers soos wat hulle op Die Wolkskool geregistreer is, sal via die eienaar van die Wolkskool-klasse ʼn verslag ontvang.

Hoe lank skryf leerders aan die DVT?

Ter wille van billikheid maak ons die tyd onbeperk, maar vir die logistiek kan jy reken op ʼn halfuur. Hier is die statistieke van 600 kinders per graad wat die DVT in Julie 2024 afgelê het. Dit behoort jou ʼn goeie idee te gee hoe lank hulle sal skryf. Trek gerus die patroon deur na graad 7, 8 en 9.

Hoe het ander skole die DVT laat skryf?

Daar is skole wat vir die dag selfone en tablette toegelaat het, en vir dié leerders wat dit nie saamgebring het nie, is die rekenaarsentrum ingespan. Verskillende klasse het beurtelings deur die loop van die dag die DVT geskryf. Dit het vlot verloop en die grootste probleem was kinders wat nie hul wagwoorde kon onthou nie. Die SOS-personeel het hul bygestaan om dit vinnig op te los.

Hoe kan skole die ouers in kennis stel?

Die SOS het ʼn brief beskikbaar gestel wat skole net so aan ouers kan stuur.

LAAI DIE BRIEF AAN OUERS HIER AF

Gebruik gerus die brief aan die ouers na goeddunke. Daar is geen verpligting om dit te gebruik nie, en jou skool is welkom om sy eie weergawe te maak.