Munisipale koste

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) het die afgelope jaar van verskeie skole verneem dat hul munisipale rekeninge onbekostigbaar raak en dat dit soms ernstige finansiële implikasies vir die skool inhou.

Daar is  ʼn paar goed wat skole in gedagte moet hou wanneer dit by hulle munisipale rekeninge kom:

  • Openbare skole is verantwoordelik om hulle munisipale dienste te betaal (met die uitsonderinge van No-fee skole). Skole het die reg om met hul onderskeie munisipaliteite om ’n beter tarief te onderhandel, wanneer die munisipaliteit hul jaarlikse Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (“Integrated Development Plan”) voorlê. ’n Rooster vir die publieke deelnameproses word gewoonlik in Augustus gepubliseer. As die munisipaliteit nie ’n tariefwysiging wil toestaan nie, kan skole ’n direkte versoek aan die energiereguleerder NERSA rig.
  • Openbare skole is nie verantwoordelik vir hulle munisipale belasting nie. DIt is nodig dat skole seker maak dat hulle waardasie korrek is en ook dat hulle korrek gekategoriseer is. Die inligting aangaande die kategorie is te kry op die munisipale rekening en ʼn skool se waardasie is te sien op die munisipaliteit se jaarlikse waardasierol. 
  • Skole moet weet wat die stappe is om probleme met hul rekeninge te hanteer. Indien daar ’n fout is met jou skool se rekening, moet daar heel eerste ʼn dispuut met die plaaslike munisipaliteit verklaar en die probleem so duidelik moontlik uiteengesit word. ’n Konsep van hierdie dispuutbrief is hier beskikbaar.
  • Skole kan hul plaaslike raadslid ook nader om hulp om kwessies met munisipale rekeninge te hanteer. Raadslede het die vermoë om bepaalde sake na die korrekte afdeling te herlei.
  • Skole kan hul krag- en waterverbruik beperk deur te verseker dat waterpype geen lekkasies het nie en dat veral toilette ook nie water lek nie. Skole word aanbeveel om die opsie van alternatiewe metodes van kragopwekking, soos sonkrag, te oorweeg.

Eiendomswaardasie en belasting


Volledige gids oor hoe eiendomsbelasting werk is hier beskikbaar. 


Munisipale waardasies en die waardasierol

My eiendomsbelasting is baie hoog.
Wat staan my te doen?


Navorsingsverslag


Sien gerus ons vorige navorsingsverslag oor munisipale kostes hieronder. 
Gesels met ons