Die belangrikste faktor wat leer laat plaasvind. Jy sal verbaas wees!

Het jy al ooit gedink dat samewerking tussen onderwysers die grootste faktor kan wees wat leer beïnvloed? Professor John Hattie het tot hierdie gevolgtrekking gekom met sy meer as 20 jaar lange navorsing.

In ‘n navorsingstuk wat allerweë as gesaghebbend beskou word, identifiseer Hattie positiewe en negatiewe faktore wat leer beïnvloed. Aan elke faktor ken hy ‘n gewig toe om uiteindelik ‘n rangordelys te vorm wat hy noem “Hattie Ranking: 252 Influences And Effect Sizes Related To Student Achievement” (laai die PDF hier af)

Die rangordelys word in die onderstaande grafiek voorgestel.

Hattie se lys verkort

Figuur: Vir beter illustrasie is die lys aansienlik korter gemaak.

Uit die bostaande lys is dit duidelik dat sekere faktore nie so belangrik is as wat ons al die jare gedink het nie. Die interessantste is egter wat heel bo-aan die lys verskyn: Collective Teacher Efficiacy (CTE) word deur kenners beskryf as “samewerkende gesprekke wat gebaseer is op bewyse”. Dit is dus nie die normale gesprekke wat jy in die personeelkamer aantref nie.

It is teachers working together to have appropriately high challenging expectations of what a year’s growth for a year’s input looks like – fed with the evidence of impact. – John Hattie

Jy hoef nie ver te gaan soek vir bewyse hiervan in die praktyk nie. By die Finse onderwysstelsel, wat as die beste ter wêreld beskou word, sien ons dat onderwysers gereeld met mekaar in gesprek tree oor die impak wat hul onderrig op leerders het. Terwyl die skooldag vir Finse leerders kort is en hulle baie pouses het, word daar van onderwysers verwag om aan onderlinge gesprekke met ander onderwysers deel te neem wanneer hulle nie klasgee nie.

Daar is natuurlik ‘n ander rede waarom samewerking tussen onderwysers hoë prioriteit behoort te geniet. Die snel-veranderende wêreld waarin ons leef veroorsaak dat dinge al minder voorspelbaar is. Gevolglik moet ons vinnig aanpas en verandering omhels eerder as daarteen skop. Juis daarom vind groter samewerking tussen mense van verskillende sektore reg oor die wêreld toenemend plaas. Onderwysers behoort nie ‘n uitsondering hierop te wees nie.

Die samewerkende rol van onderwysers het ten doel om saam ‘n breë kollektiewe kennis op te bou, mekaar by te staan en ideale leertoestande te skep deur die impak van hul onderrig te meet en in gesprek te tree daaroor.

Hattie se filosofie van Sigbare Leer ofte wel “Visible Learning” is die antwoord op die komplekse vraag: “Hoe moet onderwys benader word in hierdie toenemend komplekse wêreld?”

Hiervolgens moet onderwysers drie basiese idees begin glo:

  1. Dat onderwysers hoofsaaklik verantwoordelik is vir die plaasvind van leer in die klaskamer.
  2. Dat hulle in hoofsaak evalueerders is.
  3. Dat evaluering gedoen moet word om hul impak op leer te bepaal.

Die doel (en uitslag) van hierdie evaluering moet sigbaar wees vir almal, veral vir leerling wat slaggereed die toekoms moet aanpak.


Tags


Lees meer...

Storielees tuis

Storielees tuis