Vyf maniere waarop ʼn omgekeerde klaskamer probleme in jou klas oplos

Afrikaanse skole lewer jaar na jaar uitstekende uitslae, en gegewe die hoë werksdruk, oorlaaide kurrikulum en die swaar administratiewe las waaronder onderwysers gebuk gaan, is die prestasie merkwaardig.

Die omgekeerde klaskamer kan egter bydra om uitnemende onderwysers selfs nog beter te maak. Die geheim van die omgekeerde klaskamer is dat leer bestuur word deur ʼn aanlyn platform soos Die Wolkskool, en dat leerders voorbereiding doen vir die opvolgende les in plaas van huiswerk. Die Wolkskool is spesifiek opgestel om die omgekeerde klaskamer moontlik te maak d.m.v. kort videolesse, werkkaarte, assesserings en onmiddellike terugvoer, sonder duplisering van kontakonderriglesse.

Visuele voorstelling van die omgekeerde klaskamer:

omgekeerde klaskamer

Onderwysers verduidelik hoe die omgekeerde klaskamer hul probleme help oplos het:

Die omgekeerde klaskamer verbeter leerders se prestasie

Huidige navorsing toon dat die omgekeerde klaskamer as onderrigmetode, moontlik gemaak deur Die Wolkskool,  groot prestasieverbetering kan oplewer. Onderwysers spaar ongeveer 50% van hulle tyd, beweeg gevolglik vinniger deur die kurrikulum en kry tyd om dieper met hulle leerders te werk.

“Met die omgekeerde klaskamer het ek ʼn tien persent verbetering gesien in al die grade wat ek onderrig het.”

Hildegard Brummer – laerskoolonderwyseres

Die omgekeerde klaskamer rek ʼn onderwyser se kapasiteit

Die Wolkskool help ook dat leerders die basiese boublokke van leer soos onthou en verstaan, by die huis doen, en hoë kognitiewe aktiwiteite soos probleem oplossing, analisering en evaluering by die skool doen, in die teenwoordigheid van ʼn bevoegde onderwyser. Leerders kom dus met n basiese vlak van kennis in die klas in en nie op vlak 0 nie.

“Die omgekeerde klaskamer het my kapasiteit gerek en ek beweeg vinniger deur die inhoud sonder om deur die werk te jaag.”

Helencia van der Walt – hoërskoolonderwyseres

Die omgekeerde klaskamer maak onmiddellike intervensie moontlik

Die Wolkskool maak dit moontlik vir onderwysers om opsommende inligting van leerders se voorbereiding en kennisvlakke te ontvang, voor die klas begin. Hulle kan dan proaktief optree en maklik differensieer tussen leerders op elke onderafdeling van die kurrikulum.

“Die omgekeerde klaskamer maak onmiddellike intervensie moontlik en skep geleentheid vir verryking en remediëring.”

Marietjie Havenga – Grondslagfase-onderwyseres

Die omgekeerde klaskamer versterk ʼn onderwyser se hande – maar vervang hul nie

Uitnemende onderwysers pas reeds jare lank die beginsels van omgekeerde leer toe en sal altyd sentraal staan in onderwys. Onder leiding van só  ʼn onderwyser, kan leerders altyd voorbereid in die klas instap en maak die inhoud van die les meer sin. Tegnologie soos Die Wolkskool maak nou die omgekeerde klaskamer makliker vir elke onderwyser en verminder die administratiewe las van die verlede.

“Die omgekeerde klaskamer vervang nie my rol as opvoeder nie. Dit versterk my hande sodat ons dieper kan werk.”

Tanya Neethling – laerskoolonderwyseres

Die omgekeerde klaskamer help met dissipline in die klaskamer

Dit word toenemend duidelik dat leerders meer aktief betrokke is in ʼn omgekeerde klaskamer en graag wil bydra tot die onderwerp wat bespreek word. Leerders is positief en meer ontvanglik vir die inligting wat met hulle gedeel word. ʼn Groot voordeel van Die Wolkskool se data, is dat onderwysers dadelik kan sien watter leerders meer ondersteuning nodig het en watter leerders toegelaat kan word om met verrykende aktiwiteite dieper in ‘n onderwerp te delf.

Die omgekeerdeklaskamermodel help my om dissipline in my klaskamer beter te bestuur omrede leerders verantwoordelikheid aanvaar en aktief betrokke raak by leer.

Elsa Joubert – laerskoolonderwyseres

Die eksponensiële insetgroei wat jaar na jaar van onderwysers verwag word, is eenvoudig nie volhoubaar nie. Die tyd is ryp vir vernuwende onderwyspraktyke, en innoverende onderwysers is gereed daarvoor. Tegnologie soos Die Wolkskool maak nou die omgekeerde klaskamer makliker en verminder die administratiewe las van elke onderwyser, sodat hulle kan fokus op dit waarvoor hulle geroep is: uitnemende onderrig!


Tags

Afrikaanse skole, omgekeerde klaskamer, SOS


Lees meer...