Leesgids

Die SOS het ʼn omvattende Leesgids gepubliseer om Suid-Afrikaanse leerders te help om hulle leesvermoë te verbeter. Hierdie gids is spesifiek ontwikkel om onderwysers, skole en ander belanghebbendes te ondersteun om leesbegrip te verbeter. Die Leesgids is in samewerking met die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON) opgestel. Verskeie kenners op die gebied van leesonderrig het as medewerkers opgetree, o.a. prof. Johan Anker, dr. Ria Taylor, dr. Melodie de Jager, Almaret du Toit, Rita van den Berg en Wilna van Rooyen, asook drie taalspesialiste verbonde aan die SOS.


Vul die vorm hieronder in en kry jou kopie vir slegs R150!

Gesels met ons